Tag Archives: تخلیه چاه ، لایروبی و کف تراشی چاه ساختمان

لایه روبی، کف تراشی و تخلیه چاه

لایروبی و کف تراشی چاه

لایروبی، کف تراشی و تخلیه چاه لایروبی، کف تراشی و تخلیه چاه یکی از خدماتی است که کارشناسان ما پس از بازدید چاه فاضلاب شما که پر شده است و تخلیه گردیده برانداز می شود و شخص کاربلد که در عام به اسم مقنی شناخته می شود وارد چاه فاضلاب …

Read More »
تماس با مدیریت